Direktur : 

  • Hasbunal Kafi

Pimpinan Umum : 
  • Akhmad Nur Khoiri

Pimpinan Redaksi : 
  • Risandi Sunu P


Redaksi Pelaksana : 
  • Khrisna Wahyu Mahendra