Setiap hembusan nafasmu

Engkau memberikan kasih sayang

Untuk ku

Dalam uraian do’a-mu

Engkau menyertakan nama ku

 

Penghargaan terbersarku

Mendapatkan ridho-mu

Jika aku tak mendapat ridho mu

Celakalahh setiap hembusan nafasku

Hingga akhir hayatku

 

Engkauah wanita yang ku-puja

Dan ku cinta

Terimakasih pahlawan hidupku

Engkaulah ibuku, cinta kasihku

Terimakasihku tak akan berhenti

Sepanjang hayatku


Moch. Fahmi Romadhoni

Santri Pusat Kajian Filsafat dan Teologi